Kontakt

Kontakt z organizatorami Śląskiego Konkursu Matematycznego:

slaski.konkurs.matematyczny@gmail.com

 

Organizatorem Śląskiego Konkursu Matematycznego im. K. Skórnik jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego przy współudziale szkół w województwie śląskim.

Adres do kontaktu:

Śląski Konkurs Matematyczny
Oddział Górnośląski PTM
ul. Bankowa 14/526
40-007 Katowice