Patronat Kuratora Oświaty

2017-12-28

Pani Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty - objęła swoim patronatem XV edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik.