Śląski Konkurs Matematyczny

Awaria głównego serwera

Na skutek awarii serwera zniszczeniu uległa poprzednia wersja strony. Do czasu odzyskania danych, najważniejsze dokumenty będą znajdować się tutaj. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się dnia 5 maja 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim
przy ul. Bankowej 14 w sali 227 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii)
o godz. 10.30.
W czasie uroczystości Pani Anna Szczepanek - doktorantka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - wygłosi wykład pt. Twierdzenia o kojarzeniu małżeństw.

Referat będzie dotyczył dwóch zagadnień, które można zobrazować za pomocą modelu kojarzenia małżeństw. Omówimy twierdzenie Halla, podające warunek konieczny i wystarczający istnienia pełnego skojarzenia w grafie dwudzielnym, oraz algorytm Gale'a-Shapleya, który pozwala znaleźć stabilne skojarzenie. Zobaczymy także faktyczne zastosowanie tego algorytmu w systemie rekrutacji na staże medyczne w USA.

W imieniu Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTM i Komitetu ŚKM serdecznie zapraszamy wszystkich finalistów wraz z opiekunami do udziału w uroczystym zakończeniu konkursu.

Przewodniczący Komitetu
Śląskiego Konkursu Matematycznego
mgr Józef Siwy

Prezes Oddziału Górnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
dr Krystyna Skórnik