Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

2020-01-15

Pani Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty - objęła swoim patronatem XVII edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik.