Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

2018-11-18

Pani Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty - objęła swoim patronatem XVI edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik.